nuus gebeure:

 


 

wheat field

rietkolk - die familie plaas

Hierdie webtuiste word opgedra aan die nasate van oupa Tom en ouma Sophie. Help asb en lewer bydraes om dit so kleurvol as moontlik te maak.

Ek het in my werkswinkel nog een van die houtraspers wat oupa Tom vir my gegee het en in my hart die Bybel wat ouma Sophie in 1974 in Gr1 vir my gegee het.

Groete in Jesus

Thomas Bingle Prinsloo (3de)

bullet imagebullet image

Ecc 12:1 En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê: Ek het daar geen behae in nie— Ecc 12:2 voordat die son en die lig en die maan en die sterre verduister word en die wolke terugkom ná die reën, Ecc 12:3 dié dag wanneer die wagters van die huis sal bewe en die sterk manne krom word en die malers die werk staak, omdat hulle te min geword het, en die wat deur die vensters kyk, verduister word, Ecc 12:4 en die deure na die straat gesluit word, terwyl die geruis van die meul verswak; en hy opstaan as die voëltjies begin sing en al die tone van die lied dof sal word. Ecc 12:5 Ook sal hy bang wees vir ‘n hoogte, en verskriklike dinge sal op die pad wees! En die amandelboom sal in bloei staan, en die sprinkaan sal homself met moeite voortsleep, en die kapperkruid nutteloos wees; want die mens gaan na sy ewige huis, en die rouklaers sal op die straat rondgaan. Ecc 12:6 Voordat die silwerdraad verwyder word en die goue oliekruik stukkend val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stukkend in die put val Ecc 12:7 en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het.

rasberrys
wagon wheels